cymdeithasol
Defnyddiwr newydd

Disgrifiad

Mae SOCIETAL yn label dillad stryd gwleidyddol blaengar a sefydlwyd yn 2020. Yn Societal, rydym am i'r dewis cywir fod mor hawdd â gwisgo crys-T gwych. Fel stiwdio dylunio graffeg, mae Cymdeithaseg yn partneru â sefydliadau, artistiaid a dylunwyr ar draws y byd i gysylltu pobl â’r ffasiwn, arddull, diwylliant a chelf wleidyddol newydd a’r nesaf. Fel brand dillad indie mae ein harlwy dillad yn cynnwys crysau-t, topiau tanc, hwdis, topiau cnydau, ffrogiau, crysau chwys, hetiau a mwy! 

Mae Societal yn darparu ffordd ddigyffelyb a deniadol i ddefnyddwyr, cefnogwyr a dilynwyr gyfleu eu rhyddid meddwl a gweithredu unigol.

Wrth i ni barhau i dyfu o fewn cymdeithas gyfalafol marchnad ecsbloetiol, echdynnol, ddwys a gormodol, rydym yn neilltuo modd o fewn ein model busnes i hyrwyddo arferion moesegol, eiriolaeth a gweithrediaeth a sicrhau bod ein cynnyrch a’n ffabrigau’n dod o frandiau moesegol a chyflenwyr sy’n cydymffurfio â llafur. , safonau amgylcheddol a diogelwch.  


Hawliau Cyfartal

Mae ffasiwn yn gynhenid ​​wleidyddol. Mae'r diwydiant nid yn unig yn ffurfio ein barn ar ryw, moethusrwydd ac awydd, mae'n dibynnu ar weithwyr byd-eang di-ri (y mae llawer ohonynt mewn gwledydd sy'n datblygu yn cael eu tandalu a'u hecsbloetio) ac yn gadael ôl troed carbon enfawr.

Dechreuodd y label dillad stryd gyda'r gobaith syml o gysylltu pobl o bob cwr o'r byd trwy greu celf gwisgadwy sy'n adrodd stori, yn ysbrydoli ac yn ein hatgoffa ein bod ni i gyd yn fodau dynol gyda hawliau cyfartal.

Mae cymdeithas yn ffynnu ar y gallu i fynd i'r afael â bron bob mater cymdeithasol ac amgylcheddol yn amrywio o athroniaeth, gwleidyddol, hawliau dynol a heriau cymdeithasol. Gyda chreadigrwydd, mae'n cynrychioli personoliaethau hanesyddol ac yn rhoi llais diwygiadol i'n planed.

Mae'n ymwneud â chofleidio'r rhinweddau hynny sy'n gwasanaethu'r Uchaf a'r Gorau o'n Dynoliaeth.

Sgiliau

ffasiwn 0 dillad stryd 0 dillad 0

Swyddi Parhaus

Dim

Swyddi wedi'u Postio

2

Ceisiadau a Ganslwyd

Dim

Swyddi Wedi'u Cwblhau

Dim

Ceisiadau Parhaus

Dim

Ceisiadau wedi'u Postio

Dim

Swyddi wedi'u Canslo

Dim

Ceisiadau wedi'u Cwblhau

Dim

Portffolio Cymdeithas

Swyddi y Gymdeithas

Byddwch yn Unigryw" Mynediad Dylunio Crys T gan Societal®
Datgloi Pŵer Unigrywiaeth gyda Mynediad Unigryw i Ddyluniad Crys-T "Byddwch Unigryw" Societal! Ydych chi am wneud datganiad a chofleidio'ch hunaniaeth? Gyda'r gig yma, fe gewch chi'n ecsgliwsif...
Cyfradd sefydlog
$ 150.00
Byddaf yn Creu Crys T Gwleidyddol Untro
Societal Street Brand® a HostRooster®: Plu Plu gyda Thî Gwleidyddol Un-tro Mae Societal Street Brand®, syniad Dean Jones, wedi bod yn rhoi ei stwff ar y dillad stryd gwleidyddol...
Cyfradd sefydlog
$ 150.00

Adolygiadau Cymdeithas

Nid oes gan y defnyddiwr hwn unrhyw adolygiadau.